Omgaan met

Veranderingen

Home

Welkom op de site van Omgaan met Veranderingen. Mijn naam is Paula van Asselt, ik ben coach en wil op deze site vertellen wat ik met "coachen" bedoel en wat ik te bieden heb.

Ik zie het als mijn taak als coach om jou te helpen jouw kostbare leven de aandacht en de liefde te geven die je verdient, om er goed voor te zorgen. Ik loop een eindje mee op je levensweg.

Onder de verschillende tabs die hierboven van links naar rechts genoemd worden, vind je eerst onder Visie wat ik versta onder coachen en onder Omgaan met Veranderingen de reden om deze site zo te noemen.

De volgende tab heet Mogelijkheden en gaat over individuele gesprekken en groepscoaching.

Werkwijze is een beschrijving van vormen en technieken waar ik mee werk:  gesprekken en Mindfulness

Nog meer naar rechts vind je nieuws, waar ik artikelen en uitspraken die mij opvallen neerzet.

Tenslotte hoe je met mij in contact kan komen en een paar links van mensen die, op een ander vakgebied, goed en mooi werk leveren vanuit dezelfde levensvisie als die van mij.